سپاه بابدست‌گيري پروژه‌هاي بزرگ درعسلويه...

 

سردار جواني در گفت‌وگوي تفصيلي :

سپاه با بدست‌گيري پروژه‌هاي بزرگ در عسلويه جايگزين توتال و شل مي‌شود


براي اولين بار سخنگوي دولت موقت تصميم تشكيل سپاه را اعلام كرد/تغيير رويكرد سپاه در مقاطع مختلف به فرماندهان آن ربطي ندارد/شعار خاتمي با عمل آن مغاير بود/در دوران سازندگي دچار انحراف شديم/افرادي كه 25 خرداد به خيابان آمدند با كساني‌كه 30 خرداد به خيابان آمدند متفاوت بودند.

سردار سرتيپ پاسدار يدالله جواني ، فارغ‌‌التحصيل رشته علوم استراتژيك با گرايش علوم دفاعي از دانشگاه عالي دفاع ملي است كه از اشراف بالايي نسبت به مسايل نظامي برخوردار است.
آنگونه كه خود مي‌گويد ابتدا در سال 1359 به عنوان بسيجي وارد مجموعه سپاه شده و با آغاز جنگ تحميلي به‌طور رسمي به عضويت سپاه در مي‌آيد.
جواني هم اكنون رئيس اداراه سياسي سپاه است.وي در گفت‌وگوي تفصيلي با ايلنا ضمن تشريح جزييات تاسيس سپاه،به تحولات سياسي روز از جمله حوادث بعد از انتخابات و تعطيلي دو حزب اصلاح طلب اشاره مي‌كند و معتقد است دوم خرداد آغاز يك تهديد نرم بود.
سردار جواني در خصوص ادعاي برخي كه خود را از اولين موسسين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي‌دانند، با بيان اينكه مجموعه سپاه 70 روز پس از پيروزي انقلاب تاسيس شد و بايد شرايط و فرايندهاي تاسيس آن‌ را بررسي كرد، ادامه داد: اساساَ سپاه براساس نياز انقلاب و آن هم نياز آني شكل گرفت با اين توضيح كه با وقوع انقلاب و فروريختن قدرت طاغوت بايد نظم امنيت حاكم مي‌شد لذاطبيعي بود كه نهادهاي جديدي بايد براي اين منظور شكل بگيرد زيرا متقابلا جريانات وابسته به رژيم سابق نيز نمي‌گذاشتند ثبات برقرار شود.
رئيس اداره سياسي سپاه افزود: بنابراين از همان ايام پيروزي انقلاب گروه‌هاي مردمي شكل مي‌گيرد كه مجموعه‌هاي كميته انقلاب و پاسداران در برخي مساجد و پادگان‌ها از آن جمله بود. حال اينكه برخي ادعاهايي را مطرح مي‌كنند ممكن است در محله و يا مسجدي و در ميان 10 يا 15 نفر مسووليت داشته‌اند و آن ادعاها مي‌تواند ناظر به اين معنا باشد.

براي اولين بار سخنگوي دولت موقت تصميم تشكيل سپاه را اعلام مي‌كند
وي ادامه داد: براي اولين بار سخنگوي دولت موقت در مصاحبه‌اي تصميم هيات دولت را مبني بر تشكيل سپاه اعلام مي‌كند يعني شايد به شكل رسمي اولين زماني كه اين موضوع مطرح مي‌شود در مصاحبه‌اي كه در 12 فروردين صورت گرفته ولي اين درحالي است كه در خارج از هيات دولت گروه‌هاي مردمي در محله‌ها در حال شكل گيري هستند.
جواني تصريح كرد: نهايتا دوم ارديبهشت سپاه با تصويب شورا انقلاب تاسيس مي‌شود و اولين اساسنامه آن نيز با تصويب شوراي انقلاب تهيه مي‌شود.
وي با ابيان اينكه اولين فرمانده سپاه هم كه با حكم شوراي انقلاب معرفي و منصوب شد و مجموعه‌هاي پراكنده را سامان داد و منسجم كرد آقاي جواد منصوري بود، افزود: با تشكيل اولين مجلس شوراي اسلامي نيز احساس شد كه اساسنامه سپاه (مصوب شوراي انقلاب) نياز به بازنگري دارد كه طرحي توسط 20 نماينده مجلس مبني بر بازنگري در اساسنامه سپاه در شهريور 61 تهيه و در صحن مجلس به تصويب رسيده كه اساسنامه كنوني سپاه بازنگري شده اساسنامه مصوب سال 58 است.
جواني در خصوص عزل و نصب فرمانده سپاه نيز با بيان اينكه فرماندهي عالي نيروهاي مسلح به عهده ولي فقيه است؛ گفت: معمولاً رويه اين بوده كه احكام 5 ساله براي فرماندهي صادر مي‌شود و اصولا اين دوره 5 ساله قابل تمديد است.

تغيير رويكرد سپاه در مقاطع مختلف انقلاب به فرماندهان آن بستگي ندارد
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تغيير رويكرد مجموعه سپاه در دوران فرماندهي فرماندهان مختلف اين نهاد را قبول دارد يا خير؟ گفت: تحليل مذكور مبني بر اينكه به‌عنوان مثال سپاه در زمان فرماندهي سردار صفوي رويكرد اقتصادي داشته و با تغيير فرمانده با توجه به ويژگي‌هاي افراد رويكرد اين نهاد به سياسي تغيير يافته است، تحليلي صحيحي نيست زيرا تغيير رويكرد سپاه در مقاطع مختلف انقلاب به فرماندهان بستگي نداشته و اين موضوع را بايد در فلسفه وجودي و ماموريت سپاه جست‌وجو كرد.
رئيس اداره سياسي سپاه با اشاره به وظايف اين نهاد در اساسنامه و اصل150 قانوني اساسي گفت: سپاه بايد براي تحقق حاكميت ديني، استقلال اقتصادي و رهايي از وابستگي تلاش كند ،اين مولفه‌ها به سپاه جهت مي‌دهد تاچه رويكردي را دنبال كند؛ به عبارت ديگر سپاه بايد با تشخيص تهديدات انقلاب سريعا به دنبال دفع آن باشد.
وي ادامه داد: به‌عنوان مثال با پيروزي انقلاب و تحريك قوميت‌ها از سوي استكبار در مرزها سپاه ماموريت مي‌يابد تابه آنجا برود و يا با آغاز جنگ به جبهه مي‌رود. بنابراين پرداختن به ساختار‌سازي و امور نظامي در 8 سال جنگ صرف نظر از شخصيت فرمانده وقت بود و هركسي كه در آن دوران فرمانده بود بايد آن كار را انجام مي‌داد.
جواني تاكيد كرد: كساني كه بعضا به برخي از فعاليت‌هاي سپاه خرده مي‌گيرند شايد اطلاع صحيحي از اساسنامه سپاه ندارند.

سپاه جايگزين توتال و شل مي‌شود
وي با اشاره به فضا‌سازي‌ها عليه فعاليت‌هاي اقتصادي سپاه و انتقاد از اين موضوع گفت: امروز در سپاه اين افتخار راداريم كه به چنان قابليت‌ها و توانمندي‌هاي دانشي دست يافته‌ايم كه به راحتي مي‌توانيم جايگزين شركت‌هاي بزرگ خارجي شويم به‌عنوان مثال با بدست گيري پروژه‌هاي بزرگ در عسلويه جايگزين توتال و شل مي‌شويم.
رئيس اداره سياسي سپاه با تاكيد بر اينكه شرايط اقتضاي رويكرد سپاه را دارد به تهديدات نرم دشمن و اقدامات سپاه در اين خصوص اشاره كرد و گفت: ما مشخصا از سال 76 به بعد كه اصلاحات در كشور شكل گرفت چنين رويكردي را در سپاه داريم كه بخشي از فرماندهي سردار صفوي را هم شامل مي‌شود و همجمه‌هايي هم كه نسبت به سپاه صورت گرفت از سال 77 به بعد بود.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر از نظر سپاه تفاوتي ندارد كه تهديد سياسي باشد، اقتصادي يا فرهنگي، بلكه از نظر سپاه مهم اين است كه توانمندي خود را در همان زمينه تهديد بالا ببرد تا بتواند با آن مقابله كرده و از انقلاب و كشور دفاع كند.

امروز دشمنان ما اعتراف مي‌كنند كه سپاه پنجمين ارتش سايبري جهان است
جواني همچنين در خصوص فعاليت ارتش سايبري سپاه با بيان اينكه مجموعه سپاه در تاريخ حيات خود با دورانديشي به استقبال هر آنچه كه مي‌تواند تهديدي براي انقلاب وكشور باشد رفته است؛ تصريح كرد: پس از اتمام جنگ تحميلي كه البته به پشتيباني استكبار از عراق اين جنگ صورت گرفت، دشمن همچنان وجود داشته و تهديد رانيز نمي‌توان انكاركرد. بنابراين با برآورد صورت‌گرفته مبني بر اينكه ديگر هيچ كشور منطقه تهديد براي ما محسوب نمي‌شود جز اسرائيل و كشورهاي فرامنطقه‌اي؛ آمادگي در عرصه تهديدات سايبري لازم تعريف شد.
وي ادامه داد: امروز دشمنان ما خود اعتراف مي‌كنند كه سپاه پنجمين ارتش سايبري جهان است.
رئيس اداره سياسي سپاه همچنين درخصوص اينكه آيا مجموعه سپاه در طول حيات خود ريزش‌هايي هم داشته يا خير با بيان اينكه ريزش و رويش براي حركت‌هاي اصلاحي و انقلاب‌ها امري طبيعي است گفت: ريزش يعني اينكه افرادي از آرمان‌هاي اصلي و ارزش‌ها فاصله بگيرند. اما حال چرا اين اتفاق مي‌افتد و چرا عده‌اي از مسير انقلابي كه آرمانهايش ديني بوده و تحقق عدالت و يك حركت الهي مثل مسير انبيا است فاصله مي‌گيرند؟

كساني كه وارد سپاه مي‌شوند به آن به عنوان محل درآمد نمي‌نگرند
سردار جواني در همين رابطه ادامه داد: سپاه متشكل از نيروه‌هاي مخلص انقلاب بوده و است كه پس از انقلاب و رواج ناامني‌هاي غرب كشور وارد سپاه مي‌شوند و جالب است كه كساني كه در آن زمان وارد سپاه مي‌شوند هيچ كدام سپاه را به‌عنوان يك محل درآمد يا موسسه مالي نمي‌نگرند بلكه داراي مشاغلي هم چون پزشكي، مهندسي و... هستند كه به سپاه مي‌آيند، در جنگ شركت مي‌كنند و پس از جنگ هم وقتي احساس مي‌كنند به حضور آنها ديگر نيازي نيست به كار خود بر مي‌گردند؛ بنابراين به اين ورود و خروج نمي‌توان ريزش گفت‎‌؛ بلكه ريزش به كساني اطلاق مي‌شود كه از آرمان‌ها فاصله گرفته اند.
وي در خصوص افرادي همچون ميردامادي و عطريانفر نيز گفت: اينها را نبايد اصلا ريزش سپاه تلقي كرد، زيرا افرادي در مقطعي در سپاه بودند، اما با حفظ همان موقعيت انقلابي خود از سپاه خارج شدند ولي در ادامه به دليل اينكه به عضويت احزاب، مجموعه‌هايي درآمده و در فعاليت سياسي قرار گرفتند كم كم مسير شان از مسير اصلي انقلاب جدا شد.
رئيس اداره سياسي سپاه تاكيد كرد: كسي بايد در سپاه باشد كه به لحاظ اعتقادي اخلاقي و پايبندي به احكام الهي از سطح بالايي برخوردار باشد.

اگر كساني كه از سپاه اخراج شدند نبايد خود را سپاهي بنامند
بنابراين اگر سپاه در همان ابتدا افرادي را كنار گذاشته و يا اخراج كرده اين افراد حق ندارند بگويند من سپاهي بودم اگرچه ممكن است چهره سياسي برجسته‌اي هم داشته باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دوران اصلاحات تهديد محسوب مي‌شد يا خير با بيان اينكه در سال گذشته با فتنه عميقي كه جنگ نرم بود مواجه شديم گفت: مرحله قبل از جنگ تهديد است كه بايد ديد تهديد از كجا آغاز شده بود.
سردارجواني با اشاره به توقيف پروانه 2 حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب ادامه داد: بسياري از اعضاي اين 2 حزب در حوادث سال گذشته نقش فعال داشتند و بسياري از آنها هم محكوم شدند و همچنين مي‌دانيم كه روساي ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي حزب مشاركت را تاسيس كردند.
وي با بيان اينكه چرا بايد اين احزاب توقيف شوند به اظهارات سعيد حجاريان اشاره كرد و گفت: اين شخص كه خود را تئوريسين حزب اصلاحات مي‌داند مي‌گويد كه ما براي رسيدن به دمكراسي ازبستر اصلاحات به دنبال حذف نظام ديني ولايت فقيه بوديم؛ خوب اين يعني براندازي كه سپاه در اين موارد وظيفه مقابله دارد.

شعار خاتمي با عمل آن مغاير بود
رئيس اداره سياسي سپاه در ادامه پاسخ به اين سوال گفت: اگرچه اينها (اصلاحات) با راي مردم به حكومت رسيدند‏ ـ زيرا مردم به افرادي راي مي‌دهند كه خود را مدافع قانون اساسي و آرمانها معرفي مي‌كند ـ اما آقاي خاتمي كه اين شعار را داد در عمل با گفته خود تعارض داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه آقاي خاتمي جامعه مدني را همان مدينه‌النبي مي‌دانست شما چگونه ايشان را به تعارض در شعار و عمل متهم مي‌كنيد گفت: جامعه مدينه‌النبي در حرف و عمل فرق دارد؛ به عنوان مثال روزنامه جامعه كه نوشت فلسفه وجودي ما تلاش براي تحقق جامعه مدني است؛ اما براي تعريف جامعه مدني كشورهاي توسعه يافته صنعتي غربي را ارائه مي‌دهد كه اين كجا و جامعه مدني كجا؟

دوم خرداد آغاز يك تهديد نرم بود
وي ادامه داد: همچنين حجاريان بارها گفته كه ما خط امامي هستيم اما در دادگاه از ملت عذرخواهي كرد مبني بر اينكه ما به خط امام جفا كرديم و نيروها را به مقابله با افكار امام كشيديم. آيا اينها دروغ است؟ اگر دروغ است پس آن سند تاملات راهبردي كه در دفتر آنها بود چيست و يا مانيفيست جمهوري‌خواهي اكبر گنجي كه منتشر شد چه توجيهي دارد؟
رئيس اداره سياسي سپاه گفت: اگر همه اينها را هم كنار بگذاريم، با بررسي مي‌توان فهميد كه 2خرداد آغاز يك تهديد نرم و يك مقدمه براي جنگ نرم بود. حال چنانچه سپاه هشدار مي‌دهد و روشنگري مي‌كند به خاطر اين است كه اين مسائل را مي‌بيند، رصد مي‌كند و پيش‌بيني مي‌كند و گام برمي‌دارد. بنابراين بخش قابل توجه هجمه‌ها به سپاه، آگاهانه و از سوي كساني كه خود مي‌دانند چه كار مي‌كنند صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: همچنين شاهد بوديم كه وقتي نظريات‌ هاشم آقاجري از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب بيان شد جامعه مدرسين حوزه علميه بيانيه‌اي صادر كردند و مشروعيت ديني و اسلامي اين سازمان را سلب كردند؛ چرا؟ زيرا آنچه آقاجري مطرح كرد جوهره اسلام‌ستيزي، دين‌ستيزي و سكولاريزه‌ كردن اسلام بود. وي به راحتي پلوراليزم ديني را مطرح مي‌كند و يا اكبر گنجي كه نيز از پيشكسوتان اصلاحات بود امروز همجنس‌بازي را مطرح كرده و در بي‌بي‌سي فارسي هم امام زمان را انكار مي‌كند.
سردار جواني در خصوص اينكه برخي مدعي‌اند اصلاحات از درون كارگزاران سازندگي متولد شد نيز اظهار داشت: در دوران سازندگي اصلي وجود داشت تحت عنوان اينكه بايد كشور را بسازيم، همانگونه كه در دوره دفاع مقدس هم اصلي وجود داشت به نام اينكه بايد از كشور دفاع كنيم؛ دفاع از كشور را در جنگ تحميلي به خوبي انجام داديم زيرا الگوي ما الگوي عاشورايي بود. اما متاسفانه در دوره سازندگي انحرافي بوجود آمد.

در دوران سازندگي دچار انحراف شديم
وي با تاكيد بر پياده كردن الگوي اسلامي در توسعه افزود:‌كساني كه براي توسعه و سازندگي آمدند به اينكه توسعه بايد اسلامي باشد خيلي اهتمام نورزيدند. اكثرا تحصيل‌كرده غرب بودند كه يا نخواستند و يا نتوانستند و از الگوي اسلامي در توسعه غفلت شد و در كل در دوران سازندگي دچار انحراف شديم اما نه در ساخت بلكه در چگونگي ساخت. يعني در دوره سازندگي در اين كه بايد كشور را بسازيم اشتباه نكرديم بلكه در انتخاب مدل‌ها اشتباه كرديم به نحوي كه مدل‌هايي كه انتخاب شد عمدتا توسعه غربي بود.
وي با بيان اينكه مدل‌ها وقتي با جامعه‌اي كه آرمان‌هاي ديني و اسلامي دارد متناسب نباشد پيامدهاي خود را به دنبال خواهد داشت، گفت: مدل توسعه غربي اصل را بر توليد مي‌گذارد وقتي اصل بر توليد گذاشته شود سرمايه‌گذاري را به دنبال دارد، سپس گفته مي‌شود طبقه‌اي كه سرمايه‌گذاري مي‌كند بايد امنيت داشته باشد و تسهيلات دريافت كند بنابراين به پيشرفت و توسعه منهاي عدالت توجه مي‌شود. با رفتن عدالت از صحنه برخي ارزش‌ها هم به همراه آن مي‌رود كه اين موضوع باعث شد طبقه فن‌سالار، تكنوكرات‌ها بوجود آمد.
رئيس اداره سياسي سپاه ادامه داد: در دوران سازندگي شاهد شكل‌گيري طبقه خاصه‌خواران و رانت‌خواران شديم كه به نظر مي‌رسد اين مقدمه‌اي براي شكل‌گيري اصلاحات بود.
وي همچنين در خصوص نقش سپاه پاسداران در حوادث پس از انتخابات و اينكه آيا سپاه در مقابل مردم قرار گرفت يا كنار آنها گفت: در خصوص اين مسائل دو جبهه در برابر سپاه است. يك جبهه خارجي كه سپاه را مورد هجمه قرار مي‌دهد، اظهارات كلينتون در سفرش به منطقه از اين دست است. او به صراحت مقابله با سپاه را مطرح مي‌كند و يا در پارلمان برخي كشورهاي اروپايي بحث تحريم سپاه مطرح مي‌شود و برخي از مقامات غربي از سپاه اسم مي‌برند و رسانه‌هاي آنها سعي مي‌كنند سپاه را مورد هجوم قرار دهند، خيلي از مسائل كه مطرح مي‌كنند بخش اعظم آن واقعيت ندارد.
سردار جواني با بيان اينكه جنگ رواني دشمن در اين زمينه براي آن است كه پشتوانه مردمي سپاه را بگيرد و اين نهاد را از حالت مردمي بودن خارج كرده و بگويد كه سپاه در مقابل مردم است؛ گفت:‌ اين اقدام دشمن بدليل آن است كه سپاه را از عوامل عدم توفيق در توطئه‌هاي خود مي‌دانند.
وي درخصوص جبهه ديگري كه در مقابل سپاه قرار دارد گفت:‌اين جبهه، جرياني داخلي است كه سپاه را مورد هجوم قرار مي‌دهد جرياني كه بدنبال ايجاد انحراف در مسير انقلاب بوده و اگرچه بخشي از آن در درون خانواده انقلاب بود. ما امروز از آنها به عنوان ريزش‌هاي انقلاب ياد مي‌كنيم. اين جريان وقتي كه سپاه را مانع رسيدن به اهداف خود كه خارج از چارچوب انقلاب بوده، مي‌بيند، شروع به تخريب مي‌كند.
رئيس اداراه سياسي سپاه گفت: اصلا اين‌گونه نيست كه سپاه در مقابل مردم باشد، اينها دچار توهم شده‌اند و فكر مي‌كنند مردم با آنها هستند در حالي‌كه مردم با هيچ‌كس نيستند، مردم با انقلاب، اسلام، امام و رهبري هستند، اگر فردي و حزبي فكر مي‌كند كه مردم با اوست اشتباه مي‌كند.
سردار جواني افزود: در مقطعي ممكن است فردي با اظهارات و مواضعي كه اعلام مي‌كند موجب شود مردم با اين تصور كه در خط امام است به او راي دهند اما سپس كه زاويه او را با خط امام در كارهايش مشاهده مي‌كنند؛ از او فاصله مي‌گيرند.به‌عنوان مثال در اين انتخابات فردي به موسوي راي داده كه حالا و پس از حوادث روي داده از راي خود پشيمان است؛ البته ممكن است فرد ديگري هم كه راي داده هنوز به راي خود باقي باشد.

افرادي كه 25 خرداد به خيابان آمدند با كساني‌كه 30 خرداد به خيابان آمدند متفاوت بودند
وي تصريح كرد: افرادي كه 25 خرداد به خيابان آمدند اساسا با كساني‌كه 30 خرداد به خيابان آمدند و آن آتش‌افروزي را انجام دادند متفاوت بودند. آنها تصورشان اين بود كه واقعا تقلب شده است اما وقتي كه سست بودن ادله را مي‌بينند مي‌فهمند كه نوعي فريب‌كاري وجود دارد ونقشه‌هايي در كار است. كه البته اين گناه مردم نيست .
رئيس اداره سياسي سپاه ادامه داد: موسوي از اعتماد مردم سوء‌استفاده كرد.
وي با بيان اينكه مردم نيز به اين موضوع پي بردند گفت: چرا موسوي و كروبي جرات نكرند روز 22 بهمن هم به خيابان بيايند و موسوي ادعا كرد كه 22 بهمن يك راهپيمايي حكومتي و دولتي بود.
سردار جواني با بيان اينكه موسوي با شعار خط امام به ميدان آمد گفت: موسوي اما با شعار ديگري نيز براي كساني كه در نيويورك و لس‌آنجلس بودند و در 30 سال انقلاب هم در هيچ انتخاباتي شركت نمي‌كردند آمده، نماد سبز بستند و صف كشيدند و به موسوي راي دادند. در شرايطي كه افراد با اين تضاد و فاصله مي‌آيند و راي مي‌دهند آيا غير از آن است كه فرد با چهره‌هاي متفاوت ظاهر شود. بنابراين اين همان جريان نفاق است كه عطريان‌فر نيز از آن ياد كرد.
وي در خصوص اينكه موسوي از درون جبهه اصولگرايان نيز حامياني همچون مسيح مهاجري داشت با بيان اينكه ماهيت فتنه در شرايطي كه عميق باشد چنين اقتضايي دارد؛ به روايتي از پيامبر(ص) اشاره كرد و گفت: فردي مي‌تواند در جامعه فتنه ايجاد كند كه سابقه و پيشينه‌اي داشته؛ اما با ادعاي سابقه خود ،در عمل كار ديگري انجام مي‌دهد كه افراد نيز در تشخيص و انتخاب همين ظاهر و باطن دچار ترديد و لغزش مي‌شود.
جواني گفت: امروز جريان‌هايي احساس مي‌كنند كه منافع دنيايي‌شان به خطر افتاده و اين مسير بايد متوقف شود در نتيجه مي‌آيند نظام را متهم به تقلب مي‌كنند و يك عده نيز فكر مي‌كنند كه واقعا تقلب شده است. پس كساني كه 25 خرداد مي‌آيند در واقع مي‌بينند كه موسوي اين ادعا را مطرح كرده است مثل 30 هزار نفري كه بر پايه ادعاي طلهه و زبير و عايشه در برابر علي(ع) جنگيدند.
وي با تاكيد بر ضرورت بصيرت به عنوان عاملي كه از سقوط خواص جلوگيري مي‌كند گفت: در اين قضايا سقوط هم داشتيم؛ كساني كه بايد با وقوع فتنه نقش‌آفريني مي‌كردند اما به هر دليلي سكوت كردند يا تحليل نادرست ارائه كرده و بر عمق فتنه افزودند، سقوط كردند. همچنين كسي كه بايد در موضعي كه باشد قرار نگيرد سقوط كرده است. موسوي نيز سقوط كرد.

تحريم سپاه خنده‌دار است
رئيس اداره سياسي سپاه در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در خصوص اتهاماتي كه اخيرا به سپاه نسبت داده مي‌شود و بحث تحريم اين نهاد ضمن بي‌اساس خواندن آنها گفت: تحريم سپاه مقداري خنده‌دار است. زيرا زماني نيز با تحريم جمهوري اسلامي آن هم با آن موج تبليغات نتوانستند به خواسته خود برسند؛ آيا حال انگشت نهادن به سپاه مي‌تواند آنها را به خواسته‌شان برساند؟
وي در همين رابطه افزود: قطعا اين‌طور نيست. زيرا بعد رواني اين موضوع مد نظر آنهاست؛ به نحوي كه بگويند ما با كليت جمهوري اسلامي مشكلي نداريم و با سپاه مشكل داريم.
جواني تصريح كرد: من فكر مي‌كنم كه اينها در مورد تحريم سپاه نيز به نتيجه‌اي نمي‌رسند.
وي تاكيد كرد: امروز نه سپاه از نظام جداست، نه نظام از مردم و نه سپاه از مردم. نقطه قوت سپاه پشتوانه مردمي آن است اگر دشمنان فكر مي‌كنند با تحريم سپاه به جايي مي‌رسند ريشه در فهم ناصحيح آنها دارد.

اوباما نمي‌داند چه كار مي‌كند و چه مي‌گويد
سردار جواني در خصوص اظهارات تهديدآميز آمريكا نيز با بيان اينكه فكر مي‌كنم اين تهديد نشانه استيصال و درماندگي آنها باشد، به سخنان برژنسكي مبني بر اينكه آمريكا در برابر ايران هسته‌اي فاقد استراتژي است اشاره كرد و گفت: سخن اوباما در خصوص تهديد ايران از روي سردرگمي است. اوباما نمي‌داند چه كار مي‌كند و چه مي گويد. آمريكا در 31 سال گذشته در برابر ايران روز به روز در حال عقب‌نشيني است.
وي با بيان اينكه بسيار بديهي است كه از بكارگيري سلاح هسته‌اي پيروزي به دست نمي‌آيد،‌گفت: ‌آمريكايي‌ها داغ ننگي را به پيشاني دارند كه تا ابد از بين نخواهد رفت و آن هيروشيما و ناكازاكي است.
رئيس اداره سياسي سپاه در پايان اظهارات خود گفت: اوباما خيلي زود در پيشبرد آنچه كه از پيش توسط كساني كه رئيس‌جمهور را در آمريكا به قدرت مي‌رسانند دچار ناكامي شد و تهديد هسته‌اي وي اين بركت را داشت كه ماهيت دولت وي را روشن كرد..../تحلیل:ایلنارپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.